1.jpg, 1,0MB

Zlaté jablko / O centru / VYFOŤ SE A HRAJ O JEDEN Z ATRAKTIVNÍCH RALLY ZÁŽITKŮ!

VYFOŤ SE A HRAJ O JEDEN Z ATRAKTIVNÍCH RALLY ZÁŽITKŮ!

Soutěžíme o atraktivní ceny v rámci závodu Barum Rally Zlín 2017. Chceš zažít spolujízdu, let vrtulníkem nad rychlostní zkouškou, nebo vyhrát VIP balíčky a spoustu dalších cen! Zapoj se do naší soutěže na Facebooku Zlatého jablka!

Pořiď si originální / kreativní foto v prostorách expozice vystavených vozidel na pasáži Zlatého jablka v termínu 31. 7. - 24. 8. a tuto fotografii pošli na email: face@zlatejablko.cz. Do soutěžního e-mailu uveď své jméno, příjmení, telefonní číslo a název dané soutěžní fotografie. Fotky budeme průběžně zveřejňovat na našem FB profilu v albu "BARUM RALLY 2017 - fotosoutěž". Na fotce se označ a sdílej ji na svém soukromém profilu. Po ukončení hlasování (24. 8. 2017 v 10.00) vyhlásíme 5 výherců. Pořádí výherců určí počet "like". Není povoleno s vozidly jakkoliv manipulovat, nastupovat do nich nebo se jejich dotýkat. Tyto fotografie budou automaticky vyřezeny. 

Termín soutěže: 31. 7. 2017, 15.00hod - 24. 8. 2017, 10.00hod

Výhry: 

1. výhra -  Poznej nový rozměr rychlosti z pozice spolujezdce
2. výhra - Let vrtulníkem nad rychlostní zkouškou v rámci Barum Rally 2017 pro jednu osobu
3. Výhra -  VIP balíček Gold
4. Výhra -  VIP balíček Silver
5. Výhra -  2x VIP vstup na RZ Slušovice
 

 

Úplná pravidla soutěže „VYFOŤ SE A HRAJ O JEDEN Z ATRAKTIVNÍCH RALLY ZÁŽITKŮ“

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „VYFOŤ SE A HRAJ O JEDEN Z ATRAKTIVNÍCH RALLY ZÁŽITKŮ” (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na komunikačních (reklamních) materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

 1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Zlaté jablko, a.s., se sídlem: Zlín, nám. Míru 174, PSČ 760 01, IČ: 25339737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2345 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je společnost LOCOMOTION, spol. s r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Smolenská 137/22, PSČ 101 00, IČ: 28316321, zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186234 (dále jen „organizátor“).

 

 1. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 31. 7. 2017 15:00 hod do 24. 8. 2017 do 10:00 hod (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky výhradně prostřednictvím Facebook stránek pořadatele soutěže a to https://www.facebook.com/zlatejablko (dále jen „soutěžní stránky“)  (dále jen „místo konání soutěže“)

 

 1. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, organizátora soutěže, nájemci provozních jednotek OZC Zlaté jablko ve Zlíně, jejich zaměstnanci, jakož i jim osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která svým zařazením odpovídá výše uvedené specifikaci, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

 1.   Účast v soutěži:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:

 1. Soutěžící zašle do soutěže prostřednictvím svého e-mailu na adresu face@zlatejablko.cz jím vytvořenou fotografii, kterou pořídil v prostorách Zlatého jablka v době trvání expozice Barum Rally Czech Zlín 2017 a to v termínu 31. 7. –24. 8. 2017, resp. jeho nejzdařilejší/nejkreativnější fotografii (dále jen „soutěžní fotografie“ či „soutěžní dílo“)
  a to jako přílohu tohoto soutěžního e-mailu.

Do předmětu tohoto soutěžního e-mailu uvede „BARUM RALLY 2017 - fotosoutěž

Do těla tohoto soutěžního e-mailu uvede své jméno, příjmení, telefonní číslo a název dané soutěžní fotografie (dále jen „soutěžní e-mail“). Odesláním tohoto soutěžního e-mailu potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže, včetně jednotlivých souhlasů a uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

 

 1. Soutěžní fotografie budou po doručení pořadateli soutěže zkontrolovány, zda splňují pravidla této soutěže, a následně budou obratem zveřejněny na soutěžních stránkách https://www.facebook.com/zlatejablko do sekce Fotosoutěž - Barum Rally 2017. Bez splnění stanovených náležitostí, nedojde k nahrání fotografie na soutěžní stránky.

Soutěžní fotografie může být zaslána pouze elektronicky v digitální podobě. Formát: jpg, png.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní fotografie, které byla doručeny pořadateli soutěže v době trvání soutěže, a tedy doručeny do soutěže od 31. 7. 2017 10:00 hodin do 24. 8. 2017 10:00 hodin prostřednictvím soutěžního e-mailu. Soutěžní fotografie doručené do soutěže mimo tento časový rámec, nebudou do soutěže zařazeny. 

Na soutěžních Facebook stránkách bude zobrazeno soutěžní dílo společně se jménem, příjmením soutěžícího, které uvedl v rámci svého soutěžního e-mailu. Soutěžící poskytnutím soutěžního díla do soutěže, resp. odesláním soutěžního e-mailu poskytuje souhlas s uveřejněním soutěžního díla společně se svým jménem a příjmením.

Soutěžící se soutěže nemůže účastnit opakovaně, resp. nemůže do soutěže přihlásit libovolný počet fotografií.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, výhra se nepředá. V takovém případě nastupuje namísto tohoto neoprávněného výherce další soutěžící v pořadí.

 

 1. Hlasování v soutěži

Hlasovat v soutěži na soutěžních stránkách o nejoriginálnější soutěžní fotografie může každý uživatel Facebook s unikátním Facebook účtem, splňující pravidla Facebook pro jeho užívání (dále jen „hlasující“), který tyto Facebook stránky https://www.facebook.com/zlatejablko navštíví, a to v termínu od 31. 7. 2017 10:00 hod. do 24. 8. 2017 do 10:00 hod. (dále jen „doba hlasování“).

Každý hlasující, může v rámci doby hlasování v soutěži hlasovat pro neomezené množství soutěžních fotografií prostřednictvím zaškrtnutí symbolu „Like“ / „To se mi líbí“, ale jedné soutěžní fotografii může dát vždy pouze jeden hlas po celou dobu trvání soutěže.

Pokud bude hlasující jakýmkoli technickým způsobem obcházet hlasovací mechaniku, budou jeho hlasy automaticky strženy, případně jeho fotografie bude vyřazena ze soutěže.

Organizátor bude po celou dobu hlasování průběžně dohlížet na regulérní způsob a průběh hlasování. Organizátor si při zjištění jakéhokoliv porušení regulérního způsobu hlasování vyhrazuje právo tyto neregulérní hlasy i bez uvedení důvodu z hlasování vyřadit. Organizátor soutěže má výhradní právo posoudit vhodnost fotografie a její zařazení do soutěže.

 

 1. Výherce a výhry v soutěži:

 

 1. výhra -  Poznej nový rozměr rychlosti z pozice spolujezdce
 • Výhra obsahuje 1 x jízdu na pozici spolujezdce v rámci závodu Barum Rally Zlín 2017.
 • Výhercem 1. výhry „Poznej nový rozměr rychlosti z pozice spolujezdce“ se stává ten jeden soutěžící, který zcela splnil podmínky této soutěže a jehož soutěžní fotografie získala v soutěži nejvíc hlasů resp. „Laiků / To se mi líbí“ ze všech soutěžních fotografií řádně zapojených do soutěže.
 • Realizaci plnění zajistí pořadatelé Barum Czech Rally Zlín.
 • Konkrétní podmínky realizace výhry budou výherci sděleny při předávání výhry.
 • Konkrétní termín i čas bude upřesněn ve dne osobního předání výhry, konkrétně tedy dne 24. 8. 2016 v 15:00 hodin v OZC Zlaté jablko ve Zlíně, Náměstí Míru 174, 760 01 Zlín.
 • Výherce se čerpání výhry účastní výhradně na svoji vlastní a výlučnou odpovědnost, a nebude požadovat žádnou náhradu škody ať již na zdraví či majetku, která mu byla způsobena čerpáním výhry. Výherce prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a je plně oprávněn uvedenou výhru čerpat.

 

 1. výhra - Let vrtulníkem nad rychlostní zkouškou v rámci Barum Rally 2017 pro jednu osobu
 • Výhra obsahuje 1 x let vrtulníkem nad rychlostní zkouškou v rámci závodu Barum Rally Zlín 2017.
 • Výhercem 2. výhry „Let vrtulníkem nad rychlostní zkouškou“ se stává ten jeden soutěžící, který zcela splnil podmínky této soutěže a jehož soutěžní fotografie získala v soutěži 2. nejvyšší počet hlasů resp. „Laiků / To se mi líbí“ ze všech soutěžních fotografií řádně zapojených do soutěže.
 • Realizaci plnění zajistí pořadatelé Barum Rally Zlín.
 • Konkrétní podmínky realizace výhry budou výherci sděleny při předávání výhry.
 • Konkrétní termín i čas bude upřesněn ve dne osobního předání výhry, konkrétně tedy dne 24. 8. 2016 v 15:00 hodin v OZC Zlaté jablko ve Zlíně, Náměstí Míru 174, 760 01 Zlín.
 • Výherce se čerpání výhry účastní výhradně na svoji vlastní a výlučnou odpovědnost, a nebude požadovat žádnou náhradu škody ať již na zdraví či majetku, která mu byla způsobena čerpáním výhry. Výherce prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a je plně oprávněn uvedenou výhru čerpat.

 

 1. Výhra -  VIP balíček Gold
 • Výhra obsahuje
  • osobní označení VIP s karabinkou
  • vstup na RZ po tři dny
  • označení VIP na auto
  • samolepka, VIP taška, tričko, kšiltovka, program, plakát
  • 25. 8. 2016 ceremoniální start - zahájení rally primátorem města na radnici s občerstvením a drinky
  • 25. 8. 2016 od 19:00 vstup na VIP divácké místo na městské rychlostní zkoušce včetně teplého rautu a drinků (RZ lze z tohoto místa sledovat i na LED obrazovce)
  • 25. 8. 2016 od 20:00 sledování městské RZ z terasy (16. patro) včetně drinků

 

 • Výhercem 3. výhry „VIP balíček Gold“ se stává ten jeden soutěžící, který zcela splnil podmínky této soutěže a jehož soutěžní fotografie získala v soutěži

3. nejvyšší počet hlasů resp. „Laiků / To se mi líbí“ ze všech soutěžních fotografií zapojených řádně do soutěže, jako třetí v pořadí.

 • Výhra bude výherci předána osobně dne 24. 8. 2017 v 15:00 hodin v OZC Zlaté jablko ve Zlíně, Náměstí Míru 174, 760 01 Zlín
 • Realizaci plnění zajistí pořadatelé Barum Rally Zlín.
 • Konkrétní podmínky realizace výhry budou výherci sděleny při předávání výhry.
 • Výherce se čerpání výhry účastní výhradně na svoji vlastní a výlučnou odpovědnost, a nebude požadovat žádnou náhradu škody ať již na zdraví či majetku, která mu byla způsobena čerpáním výhry. Výherce prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a je plně oprávněn uvedenou výhru čerpat.

 

 1. Výhra -  VIP balíček Silver
 • Výhra obsahuje:
  • osobní označení VIP s karabinkou - vstup na RZ po tři dny
  • označení VIP na auto
  • samolepka, VIP taška, tričko, program, plakát
  • 25. 8. 2016 od 19:00 vstup na VIP divácké místo na městské rychlostní zkoušce včetně občerstvení formou rautu a drinků (RZ lze z tohoto místa sledovat i na LED obrazovce)
  • vstup na všechny rychlostní zkoušky

 

 • Výhercem 4. výhry „VIP balíček Silver“ se stává ten jeden soutěžící, který zcela splnil podmínky této soutěže a jehož soutěžní fotografie získala v soutěži 4. nejvyšší počet hlasů resp. „Laiků / To se mi líbí“ ze všech soutěžních fotografií řádně zapojených do soutěže, jako čtvrtý v pořadí.
 • Výhra bude výherci předána osobně dne 24. 8. 2017 v 15:00 hodin v OZC Zlaté jablko ve Zlíně, Náměstí Míru 174, 760 01 Zlín
 • Realizaci plnění zajistí pořadatelé Barum Rally Zlín.
 • Konkrétní podmínky realizace výhry budou výherci sděleny při předávání výhry.
 • Výherce se čerpání výhry účastní výhradně na svoji vlastní a výlučnou odpovědnost, a nebude požadovat žádnou náhradu škody ať již na zdraví či majetku, která mu byla způsobena čerpáním výhry. Výherce prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a je plně oprávněn uvedenou výhru čerpat.

 

 1. Výhra -  2x VIP vstup na RZ Slušovice
 • Výhercem 5. výhry „2x VIP vstup na RZ Slušovice“ se stává ten jeden soutěžící, který zcela splnil podmínky této soutěže a jehož soutěžní fotografie získala v soutěži 5. nejvyšší počet hlasů resp. „Laiků / To se mi líbí“ ze všech soutěžních fotografií řádně zapojených do soutěže, jako pátý v pořadí.
 • Výhra bude výherci předána osobně dne 24. 8. 2017 v 15:00 hodin v OZC Zlaté jablko ve Zlíně, Náměstí Míru 174, 760 01 Zlín
 • Realizaci plnění zajistí pořadatelé Barum Rally Zlín.
 • Konkrétní podmínky realizace výhry budou výherci sděleny při předávání výhry.
 • Výherce se čerpání výhry účastní výhradně na svoji vlastní a výlučnou odpovědnost, a nebude požadovat žádnou náhradu škody ať již na zdraví či majetku, která mu byla způsobena čerpáním výhry. Výherce prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a je plně oprávněn uvedenou výhru čerpat.

 

 1. – 9. Výhra -  Permanentka + program
 • Výhercem 6. - 9 . výhry „permanentka + program“ se stávají 4 soutěžící, kteří zcela správně, v plném znění a nejrychleji odpoví na otázku, související s expozicí závodních automobilů, zveřejněnou na Facebookovém profilu Zlatého jablka (https://www.facebook.com/zlatejablko). Otázky budou zveřejněny společně s fotografií, která je klíčem k určení správné odpovědi.
 • Výhra bude výherci předána osobně dne 24. 8. 2017 v 15:00 hodin v OZC Zlaté jablko ve Zlíně, Náměstí Míru 174, 760 01 Zlín
 • Realizaci plnění zajistí pořadatelé Barum Rally Zlín.
 • Konkrétní podmínky realizace výhry budou výherci sděleny při předávání výhry.
 • Výherce se čerpání výhry účastní výhradně na svoji vlastní a výlučnou odpovědnost, a nebude požadovat žádnou náhradu škody ať již na zdraví či majetku, která mu byla způsobena čerpáním výhry. Výherce prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a je plně oprávněn uvedenou výhru čerpat.

 

Výherci budou o své výhře informováni dne 24. 8. 2017 v čase od 11:00 do 15:00 hodin, na soutěžní e-mail, s nímž se zapojili do této soutěže, a také prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v jejich soutěžním e-mailu. Zároveň budou výherci uveřejněni na soutěžních stránkách https://www.facebook.com/zlatejablko, s čímž svojí účastí v soutěži projevují svůj souhlas.

V případě, že shodného počtu hodnocení resp. hlasů „Laiků/To se mi líbí“ dosáhne více fotografií, rozhoduje o pořadí fotografií odborná porota složená se zástupců organizátora soutěže, kteří budou soutěžní fotografie hodnotit dle jejich kreativity, originálnosti, uměleckého zpracování.

 

 1. Soutěžní dílo:

Soutěžící zařazením soutěžní fotografie resp. soutěžního díla do soutěže podle těchto pravidel potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti organizátora prokázat:

a)            písemným čestným prohlášením, že soutěžní dílo pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jeho užití v neomezeném rozsahu, 

b)           písemným výslovným souhlasem osoby, např.: modela, či všech osob případně zachycených v soutěžním díle (anebo zákonného zástupce této osoby), že souhlasí se zachycením své osoby v soutěžním díle, se zařazením soutěžního díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel.

 

 1. Povolená soutěžní díla:

 

Do soutěže budou zařazena pouze díla splňující jednoznačně následující podmínky:

 

 1. soutěžní dílo nesmí porušovat nebo nabádat k porušování jakýchkoli právních předpisů či právem chráněných zájmů třetích osob;
 2. nebudou v žádném případě zachycovat činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví;
 3. soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob.

Do soutěže nebudou zařazena díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové soutěžní dílo, jehož následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti, nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo pořadatele.

 

Do soutěže nebudou zařazena nebo budou vyřazena zejména soutěžní díla, která:

 

 1. nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly soutěže;
 2.    pořídila osoba, která nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
 3. odporují dobrým mravům;
 4. zobrazují soutěžícího, děti v nebezpečných situacích;
 5. jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
 6. budou jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 7. obsahují náboženský nebo politický podtext;
 8. soutěžní příspěvky s vulgárním, rasistickým nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem sdělení.

Pro účely této soutěže se za autora soutěžního díla bez dalšího považuje soutěžící, který toto soutěžní dílo do soutěže odeslal, tzn. soutěžící, jehož jméno, příjmení bylo uvedeno v rámci soutěžního e-mailu.

 

 1. Licence, autorská práva:

 

Umístěním soutěžního díla do soutěže soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi nevýhradní souhlas s tím, že pořadatel a organizátor jsou oprávněni soutěžní dílo, autorská díla, umělecké výkony a jména, příjmení, podobizny a ostatní složky projevů osobní povahy a osobní údaje osob zachycených v soutěžním díle využívat všemi způsoby, zejména ke zveřejnění na soutěžních stránkách https://www.facebook.com/zlatejablko a www.zlatejablko.cz k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto projevů osobní povahy a autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Pořadatel ani organizátor nejsou povinni tuto licenci využít a jsou oprávněni upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona k jakémukoli dalšímu nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen umístěním soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. Pořadatel a organizátor jsou oprávněni tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící účastí v soutěži a umístěním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašují, že jsou oprávněni jménem autora soutěžního díla i osob zachycených v soutěžním díle uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídají soutěžící v plném rozsahu za veškeré škody vzniklé v této souvislosti organizátorovi a pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plněném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli nebo organizátorovi soutěže anebo jiné osobě jakákoli škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložení pokuty) anebo náklady, jsou soutěžící povinni ji v plném rozsahu uhradit.

Odesláním soutěžního díla do soutěže prohlašuje, že je oprávněným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku, tj. zejména že nositelem práv výrobce  obrazového záznamu, nositelem práv výrobce všech obrazových záznamů zaznamenaných v soutěžním příspěvku, nositelem práv ke všem uměleckým výkonům zaznamenaným v soutěžním příspěvku a jediným autorem audiovizuálního díla a děl audiovizuálně užitých zaznamenaných v soutěžním díle.

Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním díle nebyla užita díla či jiné předměty ochrany jiných osob, že užitím soutěžního příspěvku pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatněny nároky na licenční odměnu třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takové nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit. Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob  k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí osobě.

 

Doplňující a společná ustanovení:

 

 1. Na žádost organizátora, je výherce povinen potvrdit podpisem předávacího protokolu předání výhry v soutěži a doložit předložením dokladu totožnosti, či jinak, že je výhercem.
 1. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook, telefonních operátorů a přepravců).
 1. Soutěžící účastí v této soutěži prohlašují, že se soutěže účastní výhradně na vlastní odpovědnost a je si vědom rizika při čerpání výhry a odpovídá za svůj zdravotní stav, tak aby byl schopen bez rizika uvedenou výhru čerpat. Soutěžící účastí v této soutěži prohlašují, že se soutěže účastní výhradně na vlastní odpovědnost a zadavatel a ani organizátor soutěže nenesou žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v souvislosti s touto soutěží (ať již se jedná o škodu na zdraví, či škodu na majetku) či v souvislosti s užitím výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 
 1. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazují právo bez udání důvodu do soutěže nezařadit veškeré soutěžní hlasy hlasujícího, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 1. Organizátor ani pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních děl, e-mailů či jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.
 1. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
 1. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá v souladu s těmito pravidly dalšímu soutěžícímu v pořadí.
 1. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané e-mailu či jiným způsobem.
 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 1. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích či jinak. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu
 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), včetně záznamů pořízených během předání výher, ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže.
 1. Organizátor si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná díla či je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat.
 1. Vzhledem k volnému přístupu k vloženým soutěžním příspěvkům na internetu neodpovídá organizátor za jejich případně stažení či užití třetími osobami.
 1. Jakékoliv náklady spojené s uplatněním výhry či vyzvednutím výhry výhercem, nese v plném rozsahu výlučně soutěžící. Výherce není oprávněn požadovat od organizátora ani pořadatele soutěže žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté výhry. 
 2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá pořadateli soutěže pro další marketingové či charitativní účely.
 3. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 4. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na  www.zlatejablko.cz
 5. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 6. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
 7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Pořadatel ani organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 8. Úplná pravidla jsou k dispozici na www.zlatejablko.cz

Komentáře

Přidat komentářnačítám ...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace