1.jpg, 1,0MB

Zlaté jablko / O centru / Velká spotřebitelská SOUTĚŽ od 18. do 24. října v Jablku!

Velká spotřebitelská SOUTĚŽ od 18. do 24. října v Jablku!

V termínu od 18. do 24. října budeme soutěžit o 5 elektrokoloběžek a stovky dalších zajímavých cen poskytnutých prodejnami Zlatého jablka. Stačí nakoupit min. za 500Kč v kterékoliv prodejně Zlatého jablka, zastavit se do infostánku s kolem štěstěny v přízemí a případná výhra může být hned Vaše! 

 

Jak soutěžit?

 • nakupte ve Zlatém jablku alespoň za 500Kč (včetně supermarketu Billa)
 • zajděte k soutěžnímu infokiosku v přízemí Zlatého jablka
 • zde zaregistrujte účtenku, vyplňte požadované informace a zatočte kolem štěstěny
 • pokud vyhrajete obdržíte na zadaný email kód pro vyzvednutí výhry
 • pro získání výhry je nutné se prokázat platnou účtenkou ze Zlatého jablka z období trvání soutěže 18. - 24. 10. 2021
 • výhru si můžete vyzvednout na infostánku denně od 10 do 18h po dobu trvání soutěže (případně dle dohody po skončení soutěže)

 

O co se hraje?

 • 5 x elektrokoloběžka
 • 2 x chytré hodinky Xiaomi
 • 3 x bezdrátová sluchátka
 • 5 x pánev Ultima od Tescomy
 • dárkové poukazy v hodnotách od 100 do 1000Kč do celé řady prodejen (CEWE Fotolab, Exe Jeans, by Wendy)
 • vstupenky do multikina a poukazy na občerstvení
 • gift karta do KFC
 • poukazy The Original Barber
 • dárky od Pandory
 • kosmetické dárky (Dermacol, Yves Rocher, Manufaktura)
 • deskové hry Albi
 • ovocné čaje Oxalis
 • dárky od ScanQuilt
 • kornouty plné sladkostí od Pedra
 • a další

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Zatočte s podzimní depkou“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „Zatočte s podzimní depkou“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a právního vztahu mezi zadavatelem, pořadatelem soutěže a účastníky soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplná pravidla soutěže budou k dispozici po celou dobu platnosti soutěže u hostesky na soutěžním infopointu, nacházející se v přízemí Obchodního a zábavního centra Zlaté jablko, nám. Míru 174, 760 01 Zlín a na webových stánkách www.zlatejablko.cz

1. Pořadatel soutěže: Zlaté jablko, a.s., nám. Míru 174, Zlín 760 01, IČ 25339737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2345 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže: Soutěž se koná v Obchodním a zábavním centru Zlaté jablko, nám. Míru 174, 760 01 Zlín (dále jen „obchodní centrum“) v období od 18. 10. 2021 od 9.00 hodin do 24. 10. 2021 do 21.00 hodin (dále jako „doba platnosti soutěže“).

3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba v postavení spotřebitele s výjimkou uvedenou v bodě 3.4, která má doručovací adresu v České republice, která v době konání soutěže prokazatelně nakoupí v některé z prodejen (vyloučena je Airbank) v místě konání soutěže (dále také "účastník" nebo "soutěžící) a uschová si doklad dokumentující tento soutěžní nákup (dále jen „soutěžní účtenka“). V případě spotřebitelů mladších 15 let jsou tito povinní mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

3.1. Účastník se zapojí do soutěže svou registrací prostřednictvím registračního formuláře umístěného v infokiosku, který je v době konání soutěže umístěn v přízemí obchodního centra (v blízkosti bankomatu Komerční banky), v němž zájemce o účast v soutěži uvede datum, čas a prodejnu nákupu ze soutěžní účtenky, své jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail, na kterém je k zastižení. Odesláním registračního formuláře soutěžící potvrzuje svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (viz. čl. 7 těchto pravidel).

3.2. Účastník po absolvování soutěže obdrží na e-mail unikátní kód k vyzvednutí výhry.

3.3. Do soutěže se soutěžící může zapojit i opakovaně, vždy se však musí prokázat novou soutěžní účtenkou.

3.4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracující osoby pořadatele, jakož i osoby jim blízké a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučená osoba“). Ze soutěže jsou také vyloučeny osoby prodávající v prodejnách obchodního centra, osoby blízké prodávajícím a stejně tak osoby, u kterých bude prokázáno, že se zúčastnily soutěže na základě pokynu prodávajících. Za osobu blízkou jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. V případě, že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.

4. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní registrace, které budou neúplné, smyšlené, opakující se a soutěžní vstupy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům.

4.1. Každá soutěžní registrace je evidována v systému a je o ní zhotoven záznam obsahující pořadové číslo registrace, datum a čas přijetí, obsah přijaté registrace, telefonní číslo a e-mail.

4.2. Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní vstupy z registračního formuláře. Platným soutěžním vstupem se rozumí takový vstup, který byl v pořádku doručen do systému pořadatele. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených soutěžních vstupů. Tato rozhodnutí jsou konečná.

4.3. Platný soutěžní vstup zadaný osobou nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazen. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.

5. Princip a podmínky soutěže

5.1. Podmínkou účasti v soutěži je provedení nákupu v minimální hodnotě 500 Kč u jednoho prodejce a registrace do soutěže podle čl.4. těchto pravidel.

5.2. Výherci budou určeni kolem štěstí. Losování výher bude provedeno elektronicky náhodným automatizovaným výběrem.

6. Výhry v soutěži, určení výherců a distribuce výher

6.1. Do soutěže je vloženo 459 výher, viz. Specifikace:

Bohman bikes & scooters 5 x elektrokoloběžka

Tescoma 5 x pánev Ultima 28 cm

Space Xiaomi Mi Watch Lite Navy Blue, Xiaomi Mi Watch hodinky Black, TCL Wireless On-Ear sluchátka MTRO200BT, Samsung Galaxy Buds+ White, Motorola Escape 200 Black

CEWE Fotolab 4 x poukaz v hodnotě 1 000 Kč

Scan Quilt 2 x botičky Soft (M), 2 x botičky Soft (L), 4 x pytlík na přezůvky SOFT

EXE JEANS 10 x poukaz v hodnotě 500 Kč

Pedro 10 x kornout 1,5 kg

Yves Rocher 15 x kosmetický dárek

Pandora 8 x dárek Pandora

Manufaktura 100 x pěstící krém na ruce s vřídelní solí, růžovými výtažky a cennými oleji (30 ml)

GAC 10 x vstupenka a maxi popcorn dle vlastního výběru

by Wendy 50 x poukaz v hodnotě 100 Kč

Oxalis 100 x balení ovocného čaje 80 g

Albi 6 x desková hra, 6 x vědomostní pexeso

The Original Barber 3 x poukaz Original Barber Cut

KFC 10 x dárková karta v hodnotě 500 Kč

Dermacol

+ 110 x kosmetika “tentokrát to nevyšlo, zkuste štěstí příště”

6.2. Po zadání údajů ze soutěžní účtenky bude soutěžící okamžitě přesměrován na kolo štěstěny.

6.3. Výherci budou o výhře informováni ihned po vytočení.

6.4. Výherci bude zaslán e-mail s unikátním kódem k vyzvednutí. Nárok na výhru výherci vzniká až po úspěšné kontrole soutěžní účtenky a unikátního kódu. Výherce je dále povinen uvést do webové aplikace své kompletní kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, se kterým se zúčastnil soutěže. Doklad o soutěžním nákupu (účtenka) musí obsahovat datum a čas nákupu, přičemž datum a čas uskutečnění nákupu musí předcházet času příslušné soutěžní registrace. Dále musí být z dokladu o soutěžním nákupu patrné provedení soutěžního nákupu v souladu s těmito pravidly. Originály účtenek budou výherci po provedení kontroly vráceny. V případě, že údaje ze soutěžní účtenky nebudou odpovídat údajům zadaným v rámci registrace do soutěže, bude výherce bez náhrady ze soutěže vyloučen.

6.5. Výhry budou vydávány hosteskou, která bude přítomna u infopointu od 18. 10. 2021 do 24. 10. 2021 v čase od 10 do 18 hodin, mimo tuto dobu nebude možné výhry vydat. Výjimku tvoří vystavené výhry – tyto výhry budou předány do 2 dnů po ukončení soutěže dle individuální dohody s výhercem.

6.6. Výhry, které nebudou výhercem převzaté do 24. 10. 2021 do 18 hodin, propadají ve prospěch pořadatele.

6.7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

6.8. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávané třetími stranami. Podmínky dodání zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů. Může tak dojít k nahrazení deklarovaných výher výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty dle aktuální dostupnosti u dodavatelů.

6.9. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.

6.10. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

6.11. Na zboží získané výhrou v soutěži není poskytována žádná záruka od pořadatele. V případě

vady, kontaktujte pořadatele, který Vám zašle kopii dokladu o koupi a následnou reklamaci si výherce řeší po vlastní ose s dodavatelem výhry.

6.12. V případě výhry, kdy hodnota výhry přesahuje 10 000 Kč (včetně DPH), podléhá výhra zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. I) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena pořadatelem soutěže na základě potvrzeného předávacího protokolu a výherci tedy nevzniká žádná daňová povinnost.

7. Zpracování osobních údajů

7.1. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník odesláním registrace vyslovuje souhlas s těmito pravidly. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy, tj. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOU“) a článku 6 a článku 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu uvedeném v odst. 7.2. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je organizátor. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů organizátor, reklamní agentura pověřená organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní́ poradci.

7.2. Budou zpracovávány následující osobní údaje účastníků:

a) jméno a příjmení;

b) telefonní číslo;

c) e-mail;

d) podobizna zachycená na fotografiích, obrazových a obrazově zvukových záznamech (týká se pouze soutěžících, kteří se stanou výherci soutěže).

e) v případě výhry, jejíž hodnota přesahuje 10 000 Kč, navíc také udělí výherce souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu rodné číslo a adresa trvalého bydliště, za účelem odvedení srážkové daně z výhry.

7.3. Osobní údaje uvedené v odst. 7.2 body 7.2.a)-7.2.e) tohoto článku budou zpracovávány výlučně za účelem:

◦ vyhodnocení soutěže;

◦ předání výhry;

◦ kontroly splnění podmínek akce (zejména kontroly soutěžní účtenky)

7.4. Osobní údaje výherců uvedené v odst. 7.2. bod 7.2.a), 7.2.b), 7.2.c) budou výlučně za účelem zajištění výher předány reklamní agentuře, která zajišťuje předání výher zmíněných v bodě 6.5. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí účastníka zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje účastníka vyplývala z platných právních předpisů. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let.

7.5. Účastník má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Účastník má dále dle zákona OOU, pokud o to pořadatele požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a pořadatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Účastník má zároveň dle zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, požádat pořadatele o vysvětlení, resp. požadovat, aby pořadatel takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dle článku 12 Nařízení má účastník zejména tato práva:

◦ právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;

◦ právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;

◦ právo na přístup k osobním údajům, a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;

◦ právo podat stížnost; ○ právo na opravu osobních údajů; ○ právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

◦ právo na omezení zpracování; ○ právo na přenositelnost osobních údajů;

◦ právo vznést námitky;

◦ veškerá další práva přiznaná Nařízením.

7.6. Účastník výslovně souhlasí s tím, že stane-li se výhercem soutěže, je pořadatel oprávněn pořídit obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam zachycující jeho podobiznu a hlas a užít jej ve spojení s jeho jménem a bydlištěm určeným jen názvem obce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a soutěžními

výrobky pořadatele, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže

8. Další ustanovení

8.1. Pořadatel si vyhrazuje ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

8.2. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.auparkhradec.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

8.3. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže s konečnou platností. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

8.4. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher.

8.5. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.

8.6. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

8.7. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

8.8. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.zlatejablko.cz, v rámci webové aplikace v infokiosku a současně jsou uložena v písemné podobě u hostesky na infpointu v přízemí Obchodního a zábavního centra Zlaté jablko.

Ve Zlíně dne 18. 10. 2021

Komentáře

Přidat komentářnačítám ...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace